Spolupráce

Spolupráce Základní školy Baška a Obecního úřadu Baška funguje na jedničku s hvězdičkou

Ve školní družině Baška se děti věnují při výchovně-vzdělávací činnosti různým tématům. Počátkem listopadu to bylo téma „Povolání“. Nejlepší způsob, jak se s povoláním seznámit, je pomocí praktických činností. Rozhovorem s lidmi, kteří danou práci vykonávají. A proto jsme si pozvali na návštěvu paní Zápalkovou, která pracuje jako referentka v Obecní knihovně Baška. Paní Zápalková dětem poutavě vyprávěla o své práci. Děti se zaujetím poslouchaly, spontánně a bezprostředně odpovídaly na její otázky a samy byly natolik zvídavé, že paní Zápalkové kladly nejrůznější otázky, týkající se práce v knihovně. Paní Zápalková vzala s sebou knihy, kterými obohatila společné setkání. V 5. oddělení to byly knihy s tématikou zvířat a vesmíru a v oddělení Mimoňci to byly knihy se zaměřením na cestování. Děti se tak seznámily s nádhernými zeměmi – Řeckem a Izraelem. Po celou dobu besedy byla příjemná atmosféra, kterou paní Zápalková umí při svých setkáních navodit. Na závěr našeho společného setkání jsme paní Zápalkové předali dáreček, vánoční výzdobu, kterou jsme vyrobili do knihovny jako velké poděkování za tuto akci.

Děkujeme za úžasnou spolupráci, která mezi školní družinou a knihovnou funguje již mnoho let. Těšíme se na další setkání.

Paní vychovatelky ze školní družiny Baška

Školní družina „Mimoňci“ rovněž děkuje zaměstnancům Obecního úřadu Baška za to, že nás tak mile přivítali na svém úřadu a povykládali nám o profesi úředníků. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací z oblasti povolání prožitkovým učením, což je vysoce účinná forma vzdělávání. Děkujeme za tato setkání. 

druzina/libra1.jpg  

druzina/libra2.jpg

druzina/libra3.jpg

druzina/libra4.jpg

druzina/libra5.jpg