Projekty

ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MŠ BAŠKA

Škola se zapojila do výzvy č. 16/2017 národního programu Životního prostředí, kde se nám podařilo získat na zvelebení školní zahrady v mateřské škole v Bašce 491 976 Kč. Z těchto finančních prostředků vybudujeme na zahradě venkovní učebnu pro děti, dřevěný hmatový chodík s různými výplněmi materiálu, vrbové chýše, vyvýšené záhony, nová písková laboratoř a hlavně dojde k "rekonstrukci" a úpravě terénu a travnaté plochy. Celá zahrada bude koncopována do několika oblastí, které na sebe budou přirozeně navazovat a vytvoří pro děti bezpečné útočistě nejen pro hru, ale i pozorování, objevování a bádání. Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 

projekty/sfzp_h_cmyk.jpg        projekty/mzp_logo_rgb_v2.jpg

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

ZABEZPEČENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KUNČIČKY U BAŠKY

Naše základní škola se zapojila do programu Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně vyhlášeného MŠMT v roce 2017. Z důvodu nedostatečného zabezpeční a možného vniknutí do budovy v Kunčičkcáh u Bašky čp. 130 jsme vyhlášený program přivítali a po splnění povinných administrativních úkonů se nám podařilo získat 39 451 Kč na videovrátného u vstupních dveří.

 

 projekty/msmt.gif

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ BAŠKA

 

ZŠ a MŠ Baška je již od září 2016 zapojena do výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I. Díky tomuto projektu jsme získali částku 978 974 Kč, která je využita na personální posílení formou chůvy v mateřské škole v Bašce, personální posílení formou školního asistenta ve škole v Bašce, vzdělávání pedagogických pracovníků, pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem formou doučování nebo přípravou na vyučování. Dále v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti zahájí v příštím školním roce svou činnost čtenářský klub a budou organizována společná setkávání s vyučujících s rodiči vždy tématicky zaměřená.

 sablony-opvvv.jpg   sablony-msmt.jpg

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Za zdravým vzduchem

Naše škola se již třetím rokem zapojila do projektu VZP Za zdravým vzduchem, který přispívá každému dítěti pojištěnému u VZP částkou 1 200 Kč na pobytovou akci v přírodě. Tato akce je dlouholetou tradiční aktivitou, které se účastní žáci 3. - 5. tříd.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projekt Green life

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADY LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Většina pedagogů naší školy absolvovala kurz prohlubování odborné kvalifikace k praktickému užití metody SFUMATO - splývavé čtení. Pod vedením zkušené lektorky a zároveň autorky a propagátorky této výborné metody PaedDr. Márii Navrátilové jsme se opět "posunuli" dál v možnostech rozvoje čtenářské gramotnosti a prevence poruch učení.

 

 sfumato.jpg

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdílím, sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější výuku

 

vyzva-51-sdilim-sdilis-sdilime-aneb-vyuziti-ict-pro-efektivnejsi-vyuku-2-4.jpg 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Česko sportuje

 

 obrazky/viceboj.png

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fond Sidius

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus, o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovoce do škol

 obrazky/projekt-ovoce-do-skol-new.jpg

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodiče vítáni

 obrazky/rv.jpg

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Realizace těchto klíčových aktivit:

I. Čtenářská a informační gramotnost
II. Cizí jazyky
III. Využití ICT